تاريخ : شنبه ۲۹ مهر۱۳۹۱ | 18:2 | نویسنده : محسن بسحاق
محققان کشور ایران موفق به ثبت بین المللی یک باکتری جدید به نام مایکو باکتریوم ایرانیکوم Mycobacterium Iranicum شدند:با تلاش دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برای اولین بار در تاریخ علمی کشور یک گونه جدید باکتری مایکو باکتریوم تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید. دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این خبر افزود: مایکو باکتریوم ایرانیکوم در بدن انسان موجب مننژیت شبه سل و همچنین ضایعات پوستی می شود...
وی افزود: این باکتری همزمان در شش مرکز تحقیقاتی در یونان، هلند، سوئد، آمریکا، ایتالیا و ایران کشف شد و چون ایران زودتر از همه آن را به کمیته بین المللی ثبت میکروب ها معرفی کرد، مایکو باکتریوم جدید به نام کشور کاشف آن یعنی ایران به نام مایکو باکتریوم ایرانیکوم Mycobacterium Iranicum نامگذاری شد.

دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: این گونه جدید از مایکو باکتریوم ها را هفت سال پیش کشف کردم و پس از طی مراحل پیچیده جداسازی آن موفق شدم این گونه جدید را تحت نام کشورمان ثبت کنم.

دکتر شجاعی با اشاره به اینکه دو گونه دیگر از مایکو باکتریوم ها را نیز در زمان دانشجویی دکتری خود جداسازی کرده بودم ولی اروپایی ها آن را به نام خود ثبت کردند، گفت: فقط یک مجله در دنیا به نام International journal of systemic and evolutionary microbiology مجاز به نشر مقالات مربوط به کشف میکروب های جدید است که در شماره جدید این نشریه مقاله مایکو باکتریوم ایرانیکوم به عنوان جدیدترین گونه مایکو باکتریوم های کشف شده منتشر شده است.

با تلاش یک محقق ایرانی برای اولین بار در تاریخ علم یک‌گونه جدید باکتری با نام «مایکو باکتریوم ایرانیکوم » به نام ایران به ثبت جهانی رسید.تاريخ : یکشنبه ۲ مرداد۱۳۹۰ | 13:40 | نویسنده : محسن بسحاق
تاريخ : شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۰ | 0:45 | نویسنده : محسن بسحاق

كشت ادرار در ازمايشگاه
 باكتري شناسي  

برای کشت ادرار از محیط‌ بلاد اگار استفاده می‌کنیم. بعد از ثبت مشخصات نمونه‌ها ان‌ها را با استفاده از سرنگ و یا با استفاده از لوپ استاندارد بر روی محیط بلاد اگار کشت می‌دهیم. باید دقت کنیم که کشت چون حاوی شمارش کلنی هم است با کشیدنی خطی در وسط اغاز شود. پس از کشت ادرار محیط‌ها را به مدت ۲۴ ساعت انکوبه می‌کنیم سپس کلنی‌های ظاهر شده برروی هر کدام از پلیت‌ها شمارش می‌شود. دقت کنید که هر چه حجم نمونه ادرار کشت داده شده بیشتر باشد شانس جدا کردن میکروارگانیسم‌ها افزایش خواهد یافت. اگر کلنی‌ها ریز باشند و یا رشدی مشاهده نگردد پلیت‌ها را به مدت ۲۴ ساعت دیگر انکوبه می‌کنیم زیرا عواملی مانند مصرف انتی بیوتیک‌ها و یا مواد دیگر، رشد زود هنگام میکروارگانیسم‌ها را مهار می‌کند.

تفسیر نتایج کشت | رشد بیش از سه نوع ارگانیسم نشان دهنده آلودگی نمونه است بجر در موارد خاص که وجود چند باکتری ارزش دارد مانند بیمارانی که از کاتتر استفاده می‌کنند. رشد یک یا دو ارگانیسم با تعداد بیشتر از ۱۰۴ می‌تواند دلیل بر عفونت باشد بنابراین تعیین نوع ارگانیسم و آنتی بیوگرام الزامی است. رشد استافیلوکک اورئوس بدون توجه به تعداد کلنی ان باید گزارش شود و انتی بیوگرام انجام شود. وجود مخمر به هر تعداد در نمونه ادرار با ارزش است و باید به پزشک گزارش شود. اگر کشت ادرار مثبت بوده اما نمونه فاقد لکوسیت باشد در این صورت کشت فاقد اعتبار می‌باشد. (احتمال آلودگی با مدفوع) .اگر کشت مثبت و لکوسیت نمونه مثبت باشد ولی باکتری منفی در این صورت کشت مهم بوده و باید از آن لام تهیه کرد. مانند همه کشت‌ها، کشت ادرار هم باید در کنار حرارت انجام شود. از کشت ادرار برای تشخیص عفنوت‌های مجاری ادرای مانند اکلای، کلبسیا، پروتئوس و... استفاده می‌کنیم.


کشت خون

گروه بزرگی از ارگانیسم‌ها می‌توانند در اثر بیماری‌های مختلف در جریان خون ظاهر شوند. اکثر ارگانیسم‌ها که از خون جدا شده‌اند معمولا کوکسی گرم مثبت کواگولاز منفی استافیلوکک و انترکک می‌باشند. وظیفه آزمایشگاه بررسی رشد یک باکتری، خالص کردن ان، تعیین هویت و بررسی مقاومت آن در برابر آنتی میکروب‌ها می‌باشد.

كشت خون در باكتري شناسي


جمع آوری نمونه | یکی از مهم‌ترین مراحل جمع آوری نمونه می‌باشد و باید در ان دقت کافی کنیم تا نمونه مورد نظر آلوده نشود. چون محیط کشت خون یک محیط کشت غنی شده است بنابراین اکثر باکتری‌ها می‌توانند به راحتی در ان رشد کنند. از جمله مهم‌ترین باکتری‌هایی که می‌توانند نمونه ما را آلوده کنند و در محیط کشت رشد کنند باکتری‌های فلور نرمال پوست هستند که برای جلوگیری از آلودگی نمونه باید محل خون گیری را به خوبی استریل کنیم.

حجم نمونه  | میزان حجم نمونه برای دتکت کردن باکتری بسیار مهم است. حجم زیاد خون و کشت میزان زیاد خون شانس بالا برای ایزوله کردن باکتری را به دنبال دارد. میزان حجم زیاد خون برای هر کشت در افراد بزرگسال ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر می‌باشد. میزان حجم خون برای هر کشت در کودکان ۱ تا ۵ میلی لیتر می‌باشد.

تعداد کشت خون | اگر میزان حجم خون مناسب باشد برای رسیدن به درجه لازم از حساسیت بلاد کالچر از ۲ یا ۳ بلاد کالچراستفاده می‌کنیم.


زمان جمع آوری نمونه  | حجم نمونه نسبت به زمان جمع آوری نمونه نقش مهمتری در نتیجه دارد. بهترین زمان برای جمع آوری نمونه قبل از بالا رفتن دمای بدن می‌باشد. در مورد اندوکاردیت و سایر عفونتهای داخل عروقی به علت ثابت بودن سرعت آزادشدن ارگانیسم و ورود به جریان خون، زمان نمونه گیری چندان اهمیت ندارد همچنین نمونه گیری باید قبل از مصرف آنتی بیوتیک انجام شود.

ضد انعقاد | خون کشیده شده برای کشت نباید لخته شده باشد چون ممکن است در صورت وجود لخته باکتری‌ها در ان به دام افتاده و دتکت نشوند. ضد انعقاد‌های هپارین، سیترات و EDTA به علت خاصیت مهارکنندگیشان مناسب نیستند. به همین دلیل معمولا از SPS (سدیم پلی انتول سولفونات) ۰. ۰۲۵-۰. ۰۳ % استفاده می‌شود که هم نقش ضد انعقادی دارد و هم باعث مهار اثرات ضد باکتری سرم و فاگوسیتوز می‌شود.


محیط‌های کشت  | چون تنوع باکتری‌ها زیاد است بنابراین از محیط‌های زیادی برای کشت آن‌ها استفاده می‌شود. ساب کالچر Basic: شامل مواد مغذی و ضد انعقاد است.
بلاد کالچرهای بطری:

 • Brian infusion broth
 • Trypticase soy broth
 • Supplemented peptone
 • Thioglycolate broth
 • محیط‌های کشت تخصصی: کلمبیا – بروسلا براث

روند کشت خون  | برای کشت خون معمولا از بلاد کالچرهای بطری استفاده می‌شود. برای انجام کشت ابتدا باید درپوش بطری‌های کشت خون را قبل از ترزیق خون ضد عفونی کرد. سپس خون را به درون بلاد کالچرهای بطری تزریق کرده و بطری‌های کشت خون را به مدت ۴۸ساعت در ۳۷درجه قرار داد. در صورتی که به وجود هوازی‌های مطلق مثل سودوموناس، نایسریا یا مخمر‌ها مشکوک باشیم بطری باید توسط سوزن‌های استریل که در انت‌ها آن پنبه استریل وجود دارد هوا داده شود. همچنین تکان دادن بطری در ۲۴ساعت اولیه انکوباسیون به رشد هوازی‌ها کمک می‌کند. بطری کشت خون باید مرتبا بررسی شود. کشت استریل معمولا به صورت لایه‌ای از گلبولهای قرمز که به وسیله محیط کشت شفاف پوشانده شده است مشخص می‌گردد. علائم رشد میکروب به شرح زیر است:

 1. رسوب فولیکولار در سطح گلبولهای قرمز
 2. کدورت یکنواخت یا کدورتی که در زیر سطح مایع کشت خون دیده می‌شود.
 3. همولیز
 4. انعقاد محیط کشت
 5. ایجاد پوسته نازک در سطح
 6. تولید گاز
 7. دانه‌های سفید در سطح یا عمق گلبولهای قرمز


هر‌گاه رشد باکتری در بطری مشهود بود مقداری از نمونه موجود در بطری‌ها را بر روی محیط‌های مناسب پاساژ می‌دهیم. در موارد عادی کشت خون را تا ۷ روز نگهداری می‌کنند (در بیمارستان کودکان معمولا ۲۴ ساعت) اما در موارد مشکوک به بروسلوز یا سایر میکروب‌های سخت رشد، اندو کاردیت و یا مصرف آنتی بیوتیک محیط کشت را باید بیشتر نگهداری نمود (۳ هفته) پس از مدت زمان فوق محیط‌های کشت را از نظر رشد کلنی‌ها مورد برسی قرار می‌دهیم. از محیط شکلات آگار برای کشت خون استفاده می‌کنیم از آنجائیکه گزارش سریع نتیجه کشت خون می‌تواند سر نوشت ساز باشد لذا هر نتیجه‌ای را در هر مرحله باید بلافاصله به اطلاع پزشک معالج رساندتاريخ : جمعه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۹ | 13:56 | نویسنده : محسن بسحاق

آنتی بیوگرام و آنتی بیوتیک اریترومایسن ، پنی سیلین ، سولفونامید ، تتراسایکلین ، ونکومایسین و .... جز دسته ای بزرگ از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث متوقف کردن رشد باکتریها (باکتریواستاتیک) و یا از بین بردن باکتری ها (باکتریوسیدال) در یک دوز پایین می شوند . در علم میکروب شناسی به این دسته از دارو ها که بروی باکتری ها اثر می گذارند آنتی بیوتیک می گویند . هر دسته از انتی بوتیک ها بر روی باکتری خاصی تاثیر دارد و این دارو ها بر روی ویروس و یا سایر میکروارگانیسم ها تاثیری نخواهند داشت . با این حرفا ،  این سوال در ذهن ایجاد می شود که ما از کجا بدانیم چه آنتی بیوتیکی بر روی چه باکتری هایی موثر است ؟ جواب سوال ما تست آنتی بیوگرام است که به صورت روتین در آزمایشگاه های میکروبیولوژِی انجام می گیرد . این تست به ما نشان می دهد که کدام یک از آنتی بیوتیک ها بر روی میکروب ما موثر است . همانطور که می دانید نمونه های گرفته شده برای بخش میکروبیولوژِی متفاوت هستند . اما نمونه ها هر چی که باشند (خون ، مایع مغزی-نخائی ، مدفوع ، ادرار ، خلط و..) در آخر  معمولا آنتی بیوگرام می شوند تا داروی موثر تجویز شود . در واقع باید بگوئیم که در عفونت های میکروبی آزمایشگاه دارو را تجویز می کند نه پزشک ...

 خلاصه ای از پروسه آنتی بیوگرام دیسک دیفیوژن

بعد از کشت نمونه دریافتی در محیط کشت مناسب ، اگر شرایط مناسب باشد و باکتری در نمونه ما باشد ، باکتری موجود در نمونه رشد خواهد کرد . بعد از رشد باکتری ، از ان لام (مقداری نمونه + سرم فیزیولوژِی) تهیه می کنیم و رنگ آمیزی گرم انجام می دهیم . اگر باکتری ایزوله ما ، جز باکتری های پاتوژن باشد ، باید تست آنتی بیوگرام را انجام دهیم . مقداری از نمونه را برداشته و  در محیط کشت آنتی بیوگرام کشت می دهیم ، سپس دیسک های آنتی بیوگرامی را روی محیط کشت گذاشته و جواب را بعد از ۲۴ ساعت برسی کرده و نتایج را گزارش می کنیم .

 • بعد از معرفی ابتدایی آنتی بیوگرام ، وارد بحث تخصصی آزمایشگاهی می شویم .

اصول آنتی بیوگرام

اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی است یعنی :

 • Minimum Inihibitory Concentration (MIC)
 • Minimum Bactericidal Concentration (MBC )

منظور از MIC ، غلظتي از يك آنتي بيوتيك است كه مي تواند رشد باكتري را در شرايط آزمايشگاهي مهار كند. و منظور از MBC ، حداقل غلظتي از دارو است كه باكتري را از بين مي برد. در اغاز باید بگم که باید آزمایش کننده چهار اصل زیر را قبل از آغاز آنتی بیوگرام مشخص کند :

 • Which organisms to test?کدام ارگانیسم برای تست                                                        
 •  
 • What methods to use?کدام روش تست                                                               
 •  
 • What antibiotics to test?کدام آنتی بوتیک  
 •  
 • How to report results? چگونگی گزارش نتایج

روش های مختلف انجام تست تعیین حساسیت داروئی

 • Disk diffusion (Kirby Bauer)
 • Broth micro-dilution MIC (NCCLS متد رفرنس)
 • Etest

وسائل و موارد مورد نیاز برای تست انتی بیوگرام "دیسک دیفیوژن"

 1. محیط کشت که آنتی بیوگرام بر روی آن انجام می شود که "آگار مولر هینتون" می باشد .
 2. لوله حاوی نیم مک فارلند .
 3. لوله حاوی یک سی سی سرم فیزیولوژِی استریل
 4. دیسک های انتی بیوگرام
 5. باکتری خالص در محیط کشت مناسب
 6. سواب ، انس ، شعله ، هود ، چراغ
 • محیط نیم مک فارلند

محیط نیم مک فارلند محیطی در تست آنتی بیوگرام است که میزان کدر بودن نمونه خود را با ان مقایسه می کنیم . این محیط حاوی ۱.۵*۱۰۸ باکتری است . نحوه تهیه این محیط در آزمایشگاه به شرح زیر است :

روش تهیه محیط نیم مک فارلند

این محیط به مدت ۶ ماه در تاریکی و در ظرف در بسته که به وسیله اتش بسته شده است می تواند مورد استفاده قرار گیرد . اما با این اوصاف ، اگر در هر زمان رسوبی در لوله مشاهده شد ، محیط غیر قابل استفاده خواهد بود . زمانی که می خواهیم از این محیط استفاده کنیم باید انرا به خوبی حل بزنیم و جهت مقايسه كدورت لوله كشت با لوله مك فارلند، استفاده از يك زمينه سفيد با خطوط سياه و نور كافي توصيه مي‌شود این اقدام بويژه جهت باكتريهايي مثل هموفيلوس، گنوكك و پنوموكك كه در محيط آبگوشت به خوبي رشد نمي‌كنند توصيه مي‌شود.

 • روش کار

روش های مختلفی برای تعیین حساسیت باکتری ها به انتی بیوتیک ها وجود دارد اما من در این قسمت تست روتین و ساده دیسک دیفیوژن (Disk diffusion ) را معرفی می کنم .

بعد از ایزوله کردن باکتری ، مقداری از کلونی باکتری را به وسیله انس (نه لوپ) برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم . باید در نظر داشت که چون ، در تست آنتی بیوگرام میزان کدر بودن برای ما خیلی مهم است ، بنابراین در انتخاب مقدار نمونه باید دقت کنیم تا نمونه را بیشتر یا کمتر از نیم مک فارلند برنداریم . اگر میزان کدورت کمتر از نیم مکفارلند باشد ، مقداری دیگر از نمونه را در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم و یا اگر میزان کدر بودن ، بیشتر از نیم مک فارلند باشد در این صورت باید مقداری سرم فیزیولوژی استریل اضافه کرد تا به کدورت مناسب و برابر با نیم مک فارلند برسیم . بعد از تهیه محلول هموژن خود ، با سواب استریل محلول را به هم زده و بعد از آبکشی کردن سواب ، (برای آب کشی ، سواب را با قدرت به دیواره لوله تکیه داده و فشار دهید تا آب آن گرفته شود .) آن را به محیط کشت مولر هینتون انتقال می دهیم و به طور کامل به وسیله سواب ، محیط کشت را به صورت چمنی کشت می دهیم به طوری که هیچ محلی در محیط از قلم نیافتد  . بعد از کشت ، دیسک های انتی بیوگرام که قبل از نیم ساعت از تست ، بیرون یخچال قرار داده شده اند را انتخاب و بر روی محیط کشت انتقال می دهیم . باید ذکر کنم که نحوه قرار دادن دیسک ها در محیط کشت مولر هینتون ، به صورت دایره ای  است و فاصله این دیسک ها از هم دیگر حدود 12 میلیمتر باشد و باید از دیواره هم فاصله داشته باشند . در ضمن فاصله این دیسک ها را می توان با توجه به تجربه خود کم و یا زیاد کنیم . دیسک های مورد استفاده هم باید با نوع باکتری ایزوله شده ما مناسب باشد مثلا هیچ وقت برای باکتری گرم منفی ، پنی سیلین قرار نمی دهیم چون نسبت به آن مقاوم هستند و یا اینکه آنتی بیوتیک کلروامفینیکل را برای کشت ادرار قرار نمی دهیم چون این انتی بیوتیک نمی تواند وارد مجاری ادراری شود و... بعد از قرار دادن دیسک ها ، در پلیت را بسته و به مدت 24 ساعت آنها را در دمای 37 درجه سانتیگراد ، انکوبه می کنیم (لازم به ذکر است که بنابه به تحقیقات تازه محقین ، دمای انکوبه برای آنتی بیوگرام به ۳۵ درجه کاهش یافته است و مدت زمان آن هم به ۱۶ تا ۱۸ ساعت کاهش یافته است ) . بعد از 24 ساعت پلیت را زیر چراغ برسی می کنیم  .آنگاه مي‌بايد قطر هاله عدم رشد را با خط‌كش اندازه گيري کرد و با توجه به جدول همراه دیسک ها ، گزارش تست انتی بیوگرام خود را برای هر یک از انتی بیوتیک ها ، به صورت حساس (Susceptible ) ، مقاوم (Resistant) و یا نیمه حساس (Intermediate) گزارش می شود .

نحوه خواندن و گزارش کردن

بعد از انکوبه ، محیط ما باید به صورت زیر باشد :

آنتی 
بیوگرام

همان طور که مشاهده می کنید در اطراف برخی از دیسک ها هاله روش وجود دارد که این نشان دهنده حساس بودن ان بکتری به ان دیسک است و باید حساس گزارش شود . همچنین در اطراف بعضی از دیسکها هیچ گونه هاله ای نیست در این حالت این باکتری را باید نسبت به ان دیسک مقاوم گزارش داد . اگر طبق جدول خود هیچ یک از حالات فوق مشاهده نشود در اینصورت نیمه حساس را گزارش می کنیم .

و چند نکته مهم  :

 • در اندازه گیری از خط کش معمولی و یا ویژه این کار استفاده کنید .
 • همیشه امتداد خط کش باید از وسط دیسک عبور کند .
 • همیشه قطر اندازه گیری می شود .
 • باید در تست انتی بیوگرام ، نگاه بدبینانه ای داشت . یعنی اینکه کوتاهترین مسیر را برای تعیین حساسیت انتخاب می کنیم .
 • اگر در اطراف دیسک خط هایی کشیده شده باشد در این صورت باید از اخرین خطی که بعد از ان دیگر کلونی نیست تعیین حساسیت کرد.
 • اگر در اطراف دیسک حتی یک کلونی هم باشد باید از همان جا تا دیسک را اندازه گیری کرد نه کل هاله را .
 • همیشه به محل هاله دقت کنید بازم می گم همیشه و کوتاهترین مسیر ار انتخا کنید .
 • دیسک ها و هاله ها را در زیر نور برسی کنید .

 محيط كشت در آنتي بيوگرام

محيط مورد استفاده در روش دیسکی مولرهينتون است كه بايد pH آن بين 4/7-2/7 تنظیم شده باشد .
و در پليت به قطر 100 ميلي متر حدود 30-25 ميلي ليتر محيط مولر هینتون میریزیم و قطر مورد نظر حاصل مي‌گردد. جهت اجتناب از خشك شدن سطح محيط بايد پليتها را در كيسه‌هاي پلاستيكي نگهداري نمود.پس از تلقيح محيط آنتي بيوگرام در فاصله حداكثر 15 دقيقه مي‌بايد ديسكهاي آنتي بيوتيك را در سطح آگار با فاصله مناسب از يكديگر  قرار داد.سپس به مدت 18-16 ساعت در انكوباتور 35 درجه سانتي‌گرام نگهداري نمود. روشهای اصلاح شده در باکتریهای سخت رشد نیز یکی دیگر از روش ها است در بعضی از باکتریهای سخت رشد از محیط های کشت اختصاصی استفاده می شود مانند : محیط کشت HTM در هموفیلوس ها .
 
نکات بسیار مهم در آنتی بیوگرام
 • تست همیشه در زیر هود و در کنار شعله انجام شود .
 • باکتری ایزوله شده باید ، خالص رشد کرده باشد .
 • در زمان برداشت نمونه باید سعی شود که از یک کلونی برداشت شود .
 • قبل از انتقال سواب به محیط کشت مولر هینتون ، محیط کشت را از عدم رشد کلونی های باکتری در محیط کشت مولر هینتون برسی کنیم . اگر کلونی در محیط کشت دیده شد ، محیط را عوض می کنیم .
 • همیشه به وسیله انس نموه را برداشته و سپس به لوله حاوی سرم فیزیولوژی استریل اضافه کنید .
 • برای اینکه به کدروت مورد نظر نیم مک فارلند دست یابید ، از مقادیر کم کلنی شروع کنید و یا کلونی را ابتدا به دیواره لوله انتقال دهید و سپس کم کم کلونی را به محیط آبگوشت اضافه کنید تا به کدورت مورد نظر دست یابید .
 • همیشه بعد از باز کردن در لوله و بعد از بستن ان ، سر لوله را در معرض شعله قرار دهید .
 • اگر پنبه سر لوله ها ، به سطح هود افتاد باید آنها را دور انداخت .
 • اگر سوآب را به خوبی آب گیری نکنیم در این صورت به علت تبخیر مایع بالایی در انکوباسیون ممکن است رطوبت در سر طرف مولر هینتون قرار گیرید .
 • همیشه بعد از اینکه محیط کشت را با سواب کشت چمنی دادیم ، سواب را به ظرف حاوی مواد ضد عفونی یا استریل کننده انتقال دهیم .
 • اگر نمونه مورد نظر ما مشکوک به سودوموناس است (بوی شبیه گل یاس) در این صورت سواب را ایتدا در روی ضعله قرار دهید و سپس به محیط ضد عفونی کننده انتقال دهید .
 • هیچ وقت سواب را به دور محیط کشت حرکت ندهید .
 • همیشه قبل از باز کردن محیط کشت ، سر پلیت را با ضعله ضد عفونی کنید .
 • برای راحتی کار ، ایتدا دیسک ها را بر روی پلیت تعیین مکان کنید و سپس به محیط اضافه کنید .
 • تا زمانی که دیسک ها را در روی محیط مولر هینتون ، فشار نداده اید می توانید جای انها را تغییر دهید . اما بعد از فشار هیچ وقت نباید آنها را تغییر داد .
 • همیشه دیسک ها را از بالا توسط یک گیره به محیط اضافه کنید .
 • فبل از گذاشتن دیسک سعی شود که هر دو طرف را برسی کنید تا اگر دیسک حاوی نام نباشد ، از به کار گیری ان خودداری کنید .
 
خطا های تست انتی بیوگرام
 • اگر بیشتر از یک کلونی برداشت شود ، نتیجه تست ما کلا اشتباه خواهد بود . چون در این صورت با تست آنتی بیوگرام ، چند کلونی را از نظر حساسیت برسی کردیم که ممکن است یک کلنی حساس باشد و دیگری نه . پس دقت شود .
 • اگر محیط کشت ما بعد از انکوبه ، به صورت خط خطی باشد نشان دهنده این است که مقدار کلونی ماکمتر از نیم مک فارلند بود .
 • اگر در دور تمام دیسک ها هاله تشکیل شد و یا در اطراف هیچ یک از دیسک ها هاله ای تشکیل نشد برای برسی نتایج باید تست را تجدید کرد .
 • اگر PH محیط مولر هینتون مناسب نباشد نتایج ما اشتباه خواهد بود .
 • نگه داری غلط دیسک ها و استفاده از محیط های تاریخ گذشته موجب خطا می شود .
 • تهیه اشتباه محیط نیم مک فارلند هم میتواند باعث اشتباه شود .
 • تأخير زياد بين استاندارد كردن كدورت كشت و تلقيح پليت
 •   همراه بودن سواب با مقدار زيادي مايع آبگوشت به هنگام تلقيح محيط آنتي بيوگرام (نگرفتن مايع اضافي با جدار لوله)


 • دیسک های مورد استفاده در آنتی بیوگرام

همان طور که در بالا هم گفتم ، باید از دیسک های مناسب باکتری ایزوله شده استفاده کرد . انتخاب نوع دیسک ها بسیار مهم است چون از یک طرف باید قضیه مقاوت داروئی را در نظر بگیریم و از طرف دیگر باید سلامت فرد را هم در نظر بگیریم برای نمونه :

بسیاری از باکتری ها کم کم به آنتی بیوتیک ها مخلفت مقاوم می شوند که این می تواند عمر آنتی بوتیک ها را کم کم به سوی افول هدایت کند .

و یا اینکه مصرف خود سر و یا اضافی که حاصل اشتباه فردی و یا اشتباه تکنیکی در تست انتی بیوگرام است می تواند عوارض گوناگونی داشته باشد . مثلا استفاده زیاد از سولفونامید ها باعث بیماری های عصب شنوایی و یا بیماری های کلیوی خواهد شد و یا اینکه مصرف زیاد پنی سیلین باعث تروبوسایتوپنی و مصرف زیاد تتراسایکلین باعث گرانولوسیتوپنی خواهد شد .

 • نگهداری دیسک ها : دیسک ها باید در یخچال و یا در فریز نگه داری شوند . اگر دیسک ها به صورت STOCK هستند در دمای فریز باید نگه داری شوند اما دیسک ها به صورت روتین تا یک ماه در دمای یخچال نگه داری می شوند .
 • کنترل کیفی :  به كمك سوشهاي استاندارد و با مراجعه به جدول مربوطه مي‌بايست نسبت به كنترل كيفي روند آنتي بيوگرام اقدام نمود.

چند نکته :

اگر باکتری ایزوله شده کوکسی گرم مثبت مانند استافیلوکوک طلائی (اورئوس) باشد در این صورت دو دیسک کلیندامایسن و اریترومایسن را در کنار هم و مقداری نزدیک تر قرار می دهیم . چون کلیندمایسن باعث می شود تا ژن القا کننده در اریترومایسن فعال شود . در واقع دیسک کلیندمایسن فعال کننده ژن خاموش اریترومایسن است .

 • آمینوگلیکوزید ها بر روی باکتری های بی هوازی تاثیر می گذارند .
 • کلروامفینیکل در نمونه ادراری استفاده نمی شود چون وارد ادرار نمی شود .
 • ونکومایسن ، اریترومایسن ، کلیندمایسن ، پنی سیلین و چند تا دیگه بر روی باکتری های گرم مثبت تاثیر می ذارند .
 •  دیسک ایمیپنم هم برروی گرم مثبت و هم بر روی گرم منفی تاثیر دارد ولی باید در عفونت های شدیدی استفاده شد تا مقاومت ایجاد نشود .
 • سفالکسین که بر روی گرم مثبت و منفی تاثیر دارد به صورت خوراکی است .
 • تتراسایکلین آنتی بوتیک وسیع الطیفی است و معمولا به صورت موضعی استفاده می شود .

در اخر هم باید ذکر کنم که دیسک ها را بر اساس نوع بیمارستان و یا نوع محل تست می توان تغییر داد و یا مکان و فاصله انها را هم تغییر داد و این که بسیاری از مراحل تست به صورت عالی انجام گیرند باید تجربه کافی داشت و همیشه سعی کنید که به بهترین نحو کار خود را انجام دهید .تاريخ : جمعه ۳ اردیبهشت۱۳۸۹ | 23:18 | نویسنده : محسن بسحاق
مقدمه ژیاردیا لامبلیا انگل فلاژل داری است که در روده کوچک زندگی کرده وعفونت ایجاد میکند. این انگل در سراسر دنیا گسترش داشته واز مهمترین دلایل اسهال مزمن محسوب میگردد.عفونت پس از بلع کیست موجود در غذای و یا اب الوده رخ میدهد.در کشور امریکا ژیاردیا شایع ترین پاتوژنی است که پس از مصرف اب الوده موجب اسهال می گردد.در کشور های در حال توسعه ، ژیاردیا یکی از شایع ترین دلایل بیماری در کودکان زیر ده سال بوده وشیوعی در حدود 10 تا 15 درصد دارد.در افرادی که بهداشت رارعایت نمی کنند ،عفونت معمولا از طریق مدفوعی دهانی از شخص الوده منتقل میشود.این نوع انتقال بخصوص در کودکان ودر مهد کودک ها مشاهده میشود.عفونت ممکن است از کودکان به والدین نیز منتقل گردد.برخلاف نوزادان عفونت در کودکان بزرگتر ممکن است فاقد علائم باشد. با این حال کودکان الوده فاقد علائم در گسترش بیماری نقش مهمی دارند.ادامه مطلب

برای دستیابی به نتایج دقیق ، لطفاً روشهای بیان شده درزیررا ابتدا بدقت خوانده وسپس دقیقاً  آنهارا پیگیری وعمل نمایید

شیوه تمیزنمودن وجمع آوری نمونه درخانم ها


نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دستهای خودرا باآب وصابون کاملاً بشویید.
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را بازنمایید،دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن بادست یاهرچیز دیگر آلوده نشود
•  اگردرزمان خونریزی قاعدگی(پریود)میباشید جهت جلوگیری ازجریان خون ازیک تامپون مخصوص استفاده نمایید(تامپون موردنظر ازقبل تهیه وآماده باشد)
•  چین های پوست ناحیه تناسلی(لب های واژن)رابازکرده ومجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن رابشویید به نحوی که عمل شستشو ازجلو به عقب صورت گیرد
[درصورت موجود بودن بسته تمیز کننده(دستمال مخصوص توالت)میتوان از آن استفاده نمود] دستمال استفاده شده را درظرف مخصوص جمع آوری زباله بیاندازید.

نحوه جمع آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن راشروع نمایید(درخلال ادرارکردن لب های دستگاه تناسلی همچنان ازیکدیگر دورباشند)
•  نکته مهم : قبل ازاینکه ظرف جمع آوری نمونه را دربرابر جریان ادرار قراردهید،صبر نمایید تاادرار بخوبی جریان یابد وقسمت کمی ازادرار به خارج(داخل توالت)بریزد
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود،مقداری ازادرار راداخل ظرف جمع آوری ریخته تاظرف به میزان نصف یاحداقل 4/1 آن پرشود(درواقع قسمت میانی ادرار را درظرف جمع آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته ومحکم نمایید ومطمئن شوید که کاملاً بسته شده است.دقت نمایید که لبه ها ویا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام ونام خانوادگی بیمار،شماره یا کد آزمایشگاه بیمار،نوع نمونه،تاریخ وزمان نمونه برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته وثبت گردد
•  ظرف نمونه را درجایگاه مخصوص جمع آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قراردهید
•  دستهای خودرابلافاصله پس ازجمع آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف راسریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع آوری نمونه را دریخچال قرار داده وهمان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
•  چنانچه هر سؤالی برایتان بوجود آمد ، کارکنان آزمایشگاه آماده پاسخگویی میباشند

شیوه تمیزنمودن وجمع آوری نمونه درآقایان

نحوه شستشو وتمیزکردن

•  دستهای خودرا باآب وصابون کاملاً بشویید
•  مجرای خروج ادرار ونواحی اطراف آن را بشویید( درافرادیکه ختنه نشده اند،پوست سرآلت را ازمجرای خروج ادرار به عقب کشیده وجمع نمایید)

نحوه جمع آوری نمونه
•  عمل ادرار نمودن راشروع نمایید،درزمان ادرارکردن پوست سرآلت(درافراد ختنه نشده)همچنان جمع باشد
•  نکته مهم : قبل ازاینکه ظرف جمع آوری نمونه را دربرابر جریان ادرار قراردهید،صبر نمایید تاادرار بخوبی جریان یابد وقسمت کمی ازادرار به خارج(داخل توالت)بریزد
بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود،مقداری ازادرار راداخل ظرف جمع آوری ریخته تاظرف به میزان نصف یاحداقل 4/1 آن پرشود(درواقع قسمت میانی ادرار را درظرف جمع آوری نمونه بریزید)
•  درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته ومحکم نمایید ومطمئن شوید که کاملاً بسته شده است.دقت نمایید که لبه ها ویا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود
•  نام ونام خانوادگی بیمار،شماره یاکد آزمایشگاه بیمار،نوع نمونه،تاریخ وزمان نمونه برداری برروی ظرف مربوطه باید نوشته وثبت گردد
•  ظرف نمونه را درجایگاه مخصوص جمع آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قراردهید
•  دستهای خودرابلافاصله پس ازجمع آوری نمونه بشویید
•  نکته مهم : چنانچه اگر نمونه درخارج از آزمایشگاه تهیه شده ظرف راسریعاً (کمتر از یک ساعت) و در صورتیکه ممکن نباشد پس از جمع آوری نمونه را دریخچال قرار داده وهمان روز به آزمایشگاه تحویل دهید
• درصورت وجود هرگونه سؤالی میتوانید ازپرسنل آزمایشگاه کمک بگیریدتاريخ : پنجشنبه ۱۳ اسفند۱۳۸۸ | 0:59 | نویسنده : محسن بسحاق

آموزش و راهنمایی های ضروریابتدا وسایل زیر ازقبل تهیه و آماده شود:
• یک بسته دستمال توالت جهت تمیزکردن ناحیه تناسلی
• یک کیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag)
• یک ظرف پلاستیکی استریل برای نگهداری وانتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه

1-ناحیه تناسلی طفل یانوزاد راتمیزنمایید
2-اجازه دهید تا ناحیه تمیزشده خشک شود
3-برای خشک شدن سریع به اطراف ناحیه تمیزشده دستمال یاکاغذتوالت نکشید
4-کیسه مخصوص جمع آوری ادرارنوزادان یااطفال رابطورمحکم به ناحیه تناسلی کودک بچسبانید(جزئیات ونحوه تمیزنمودن ناحیه تناسلی وچسبانیدن کیسه جمع آوری ادرار بطورمشروح درصفحات بعدی توضیح داده شده است)
5-فوراً پس از ادرارنمودن نوزاد(کودک)بداخل کیسه جمع آوری،نمونه را از کیسه به داخل ظرف مخصوص واستریل ادرار منتقل نمایید(ظرف باید ازقبل آماده باشد)
• توجه : این مطلب بسیارمهم وحائز اهمیت می باشد که ازآلوده شدن نمونه ادرار جلوگیری شود.بدین منظور به محض ادرارنمودن کودک،ادراربه ظرف پلاستیکی استریل منتقل گرددوقسمت داخلی ظرف پلاستیکی استریل به هیچ وجه نباید با دست یابه نحودیگری لمس یاموردتماس قرارگیرد
• روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار،نام ونام خانوادگی،شماره یاکدبهداشتی (سلامت)یاتاریخ تولدبیمار نوع نمونه،تاریخ وزمان جمع آوری نمونه نیزثبت ویادداشت شود
هشدار: نمونه تهیه شده فوراً پس ازجمع آوری دریخچال قرارداده شود ودرهمان روزبه آزمایشگاه تحویل گردد

طریقه قراردادن وثابت (فیکس) کردن کیسه جمع آوری ادرار جهت نمونه گیری ازاطفال
پوست ناحیه باید تمیزوخشک باشد،هیچ گونه روغن،پودربچه،صابونهای حاوی لوسیون که حتی به مقدار جزئی هم ممکن است درروی پوست طفل باقی بماند، نباید وجود داشته باشد زیرا ازچسبیدن کیسه به پوست بطورمحکم ممانعت می نماید.
چسبانیدن کیسه را ازقسمت کوچک پوست ناحیه ای که مابین مخرج وناحیه تناسلی می باشدشروع نمایید.نواریاپل باریک روی مشمع چسبنده کیسه ازآلوده شدن نمونه ادرار بامدفوع جلوگیری مینماید وکمک میکندتا کیسه دروضعیت مناسبی قرارگیرد

روش کاربرای نوزادان دختر

• مرحله اول : کودک رابه پشت بخوابانید وچین های ناحیه تناسلی رابشویید (ترجیحاً باصابون حمام مخصوص بچه تمیزشود).ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیراباقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.قسمت مخرج راسریعاً شسته آب کشی وخشک نمایید.تمام ناحیه را مجدداً بطورکامل بادستمال توالت تمیزنموده وصبرکنید تاباجریان هوا خشک شود
 


 

• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا نمایید.آسانترآنست که نیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارهاکرده تاقسمت تحتانی برروی پوست قرارگیرد.قبل ازقراردادن کیسه جمع آوری ادرار مطمئن شویدکه سطح پوست خشک شده باشد.
 


 


• مرحله سوم : قسمت پرینه(اطراف ناحیه تناسلی)رابکشیدتاچین های پوست ازهم بازشوند وقسمت تناسلی(واژن)دیده شود،هنگامیکه قسمت چسبنده رابرروی پوست ناحیه قرار می دهید،مطمئن شوید که ازقسمت باریک پوست بین مقعد و واژن عمل چسبانیدن کیسه شروع شود وفشارانگشتان دست برروی کیسه ازاین قسمت به طرف بیرون صورت گیرد
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه رابطورمحکم به پوست فشاردهید تااز چروکیدگی کیسه وپوست ممانعت گردد.زمانیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل مناسب خودقرارگرفت،کاغذپشت کیسه راازقسمت فوقانی آن جداکرده وعمل فشار برروی کیسه وپوست رابطرف بالا انجام دهیدتاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرارگیرد وازچسبیدن قسمت چسبنده کیسه به اطراف واژن مطمئن شوید
 


 


روش کاربرای نوزادان پسر• مرحله اول : کودک رابه پشت خوابانده وناحیه تناسلی راکاملاً بشویید(ترجیحاً از صابون حمام بچه استفاده شود)ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیرا باقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.ابتدا ناحیه پوست بیضه ها رابشویید سپس آلت تناسلی وقسمت مقعد رادرانتها شستشو داده، آبکشی وسپس خشک نمایید.تمام ناحیه رامجدداً بااتستفاده ازدستمال توالت که قبلاً آماده شده کاملاً تمیزنمایید.اجازه دهید قسمتهای خشک شده باجریان هوا خشک شود
 


 


• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا کنید،آسانترآنست کهنیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارها کرده تاقسمت تحتانی بهتربرروی پوست قرارگیرد.اگرچه درموردیک نوزاد فعال وپرتحرک این آسانت است که تمام قسمت پشت کیسه یکباره روی پوست قرارداده شودتاکیسه جمع آوری ادرار دراطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبد
 


 


• مرحله سوم : هنگامیکه قسمت چسبنده کیسه را روی پوست فشارمی دهید، مطمئن شوید که این عمل ازناحیه باریک یا پل کوتاه پوست بین مقعدوقاعده کیسه بیضه ها شروع شود وفشارانگشتان دست ازاین ناحیه به طرف خارج صورت گیرد.از خشک بودن پوست قبل از قراردادن کیسه مطمئن شوید
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه را محکم به پوست فشاردهید وازچروکیده شدن پوست وکیسه جلوگیری نمایید.هنگامیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل خود قرارگرفت،کاعذپشت کیسه را ازقسمت فوقانی آن جدانموده عمل فشار برروی کیسه وپوست را بطرف بالا انجام دهید تاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرار گیرد
 امکانات وب
 • دانلود فیلم
 • دانلود نرم افزار
 • قالب وبلاگ