تاريخ : پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۹ | 22:0 | نویسنده : محسن بسحاق
کمپلکس تروپونین شامل ۳ زیر واحد cTnC ,cTnT,cTnI میباشد که هر سه در شبکه های انقباضی ماهیچه های مخطط قرار گرفته اند و به صورت آزاد در جریان خون وجود ندارند. هر سه به عنوان یک مارکر اختصاصی سکته های قلبی حاد کاربرد دارند ولی از این بین تروپونین I اختصاصی تر از 2 جزء دیگر میباشد. این زیر واحد در N ترمینال خود دارای 31 اسید آمینه اضافی میباشد که این اسید آمینه ها در سایر ایزفرم ها وجود ندارند و در نتیجه این مارکر را به یک مارکر اختصاصی سکته های قلبی تبدیل کرده است. تروپونین i  یک زیر واحد مهاری است که واکنشهای تعدیل شده به وسیله کلسیم  که بین اکتین و میوزین صورت میگیرد را تنظیم میکند. این مارکر در حالت عادی غلظتی زیر 2/0 در جریان خون دارد ولی در صورت بروز حمله قلبی از ماهیچه های مخطط قلب آزاد شده و میزان آن در خون بالا میرود. غلظت تروپونین حدود 6-4 ساعت اول حمله قلبی شروع به افزایش کرده و بعد از 24-10 ساعت به حداکثر میزان خود میرسد و تا 10 روز بعد از حمله قلبی نیز قابل ردیابی است. میزان این مارکر در شرایطی مانند ورزش و یا سایر آسیب های ماهیچه ای و اسکلتی افزایش نداشته و بنابراین به عنوان یک مارکر قابل اطمینان در بررسی انفارکتوس های حاد قلبی میباشد.

روش اندازه گیری: میزان تروپونین را با روش الایزا و با اساس روش ساندویچ میتوان اندازه گیری نمود .در این روش در هریک از چاهک های الایزا استرپتوآویدین coat شده است. به این چاهک ها ابتدا سرم بیمار را با مقدار گفته شده در کیت اضافه نموده و سپس به آن آنتی بادی مونوکلونال ضد تروپونین اضافه میشود. آنتی بادی ها به 2 صورت هستند1) آنتی بادی کنژوگه با آنزیم 2) آنتی بادی نشاندار شده با بیوتین. در صورت وجود تروپونین در سرم این تروپونین تشکیل یک کمپلکس ساندویچ میدهند که آنتی ژن از یک طرف با آنتی بادی کنژوگه با آنزیم و از طرفی با آنتی بادی نشاندار با بیوتین باند میشود.( آنتی بادی نشاندار با بیوتین به منظور اتصال کمپلکس به فاز جامد و بی حرکت سازی این کمپلکس کاربرد دارد.)این کمپلکس از طریق بیوتین متصل به آنتی بادی به استرپتوآویدین کف چاهک متصل میشود.(بیوتین میل ترکیبی زیادی برای استرپتوآویدین دارد) در مرحله بعد پس از طی زمان انکوباسیون و 3 بار شتسشو سوبسترا به چاهک ها اضافه میشود. سوبسترا شامل 2 سوبسترای A که تترا متیل بنزیدین استTMB و سوبسترای B که H2O2 است میباشد که هردو را با نسبت مساوی قبل از مصرف با یکدیگر مخلوط میکنیم. این سوبسترا در مدت زمان انکوباسیون تحت تاثیر آنزیم قرار گرفته و ایجاد رنگ میکند که در نهایت این رنگ در طول موج 450nm خوانده میشود . لازم به ذکر است که در ابتدا و قبل از نمون ها برای تهیه منحنی استاندارد باید استانداردهای کیت را آماده کرده و قبل از نمونه ها قرار دهیم.امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ